Oskar Dudycz

Pragmatycznie o programowaniu

Szkolenie

jest najbardziej efektywną formą zrozumienia Event Sourcing i Architektur Opartych na Zdarzeniach.

Przygotowałem dwa warsztaty które dadzą Ci dobre fundamenty i podstawy oraz zestaw umiejętności do praktycznego i pragmatycznego rozpoczęcia swojej drogi.

Zrozumiesz najlepsze praktyki, oraz konieczne kompromisy, wiedząc jak zaaplikować je do swojego projektu.

Chcesz przeprowadzić trening w swojej firmie? Masz jakieś pytania, albo chcesz mieć trening bardziej dopasowany do Twoich potrzeb?

Skontaktuj się ze mną!

photo

Pamiętam doskonale jak zaczynałem swoją drogę z Event Sourcing i Architekturami Opartymi na Zdarzeniach. Uderzałem głową w ścianę, uważałem, że jest on bez sensu. Byłem jednak uparty i okazało się, że nie takie to trudne jak go malują.

Przyczyną główną jest brak dobrych PRAKTYCZNYCH materiałów do nauki. Od kilku lat próbuję zasypać tę dziurę dokumentując i dzieląc się swoją drogą i wiedzą, którą zdobyłem.

Teraz Ty też masz okazję z niej skorzystać! Bez bicia głową w ścianę.

Przeprowadzam szkolenia zarówno zdalnie jak i na miejscu w biurze.

Praktyczne Wprowadzenie do Event Sourcing

🛠️ Opis: Event Sourcing umożliwia tworzenie aplikacji bliskich biznesowi. Dzięki rejestrowaniu zdarzeń (faktów) dotyczących procesu biznesowego uzyskujemy pełne zrozumienie przepływu i odzwierciedlenie go w kodzie. Event Sourcing niesłusznie uważany jest za skomplikowany wzorzec, który trudno zastosować w praktyce. Szkolenie dzięki dużej liczbie praktycznych ćwiczeń nauczy Cię, jak korzystać z Event Sourcing, dając solidne podstawy do dalszej pracy. Ćwiczenia będą prowadzone w C#, Javie lub NodeJS.

🧑‍🎓 Wynik:

 • Dobre zrozumienie wszystkich elementów Event Sourcing,
 • Kiedy i jak z niego korzystać oraz jakie przynosi korzyści,
 • Jak odzwierciedlić logikę biznesową w kodzie za pomocą zdarzeń,
 • Różnice w stosunku do klasycznego podejścia,
 • Przedstawienie różnych narzędzi, takich jak Marten i EventStoreDB oraz różnice między nimi,
 • Jak korzystać z Event Sourcing w swoim systemie,
 • Wyzwania związane z Event Sourcingi i rekomendowane rozwiązania.

⏱️ Długość: 2-3 dni

📅 Plan:

 1. Wprowadzenie do Event Sourcing. Podstawowa terminologia (zdarzenie, strumień zdarzeń, komenda), różnice w stosunku do podejścia klasycznego.
 2. Co to jest Event Sourcing i czym różni się od Event Streamingu. Zalety i wady.
 3. Model zapisu oraz gwarancje spójności danych.
 4. Różne sposoby obsługi logiki biznesowej: Agregaty, Command Handlery, podejście funkcyjne.
 5. Projekcje i najlepsze praktyki tworzenia modelu odczytu.
 6. Wyzwania w Event Sourcing i EDA: gwarancje dostarczalności, kolejność przetwarzania zdarzeń, idempotencja itp.
 7. Saga, Choreografia, Process Manager, czyli obsługa procesów rozproszonych.
 8. Event Sourcing w kontekście architektury aplikacji, integracja z innymi podejściami.
 9. Dobre i złe praktyki w modelowaniu i obsłudze zdarzeń.
 10. Event Sourcing na produkcji, ewolucja i wersjonowanie wydarzeń itp.

📧 Skontaktuj się ze mną po więcej szczegółów.

Architektury Oparte na Zdarzeniach: Ciemne i Jasne Strony

🛠️ Opis: Architektury oparte o zdarzeniach pomagają budować przewidywalne, skalowalne i odporne na błędy systemy. Ponadto poprawiają zarówno autonomię techniczną tworzonych systemów, jak i pracujących nad nimi zespołów. Jednak jak każda architektura ma charakterystyczne cechy, które mogą powodować daleko idące komplikacje, jeśli nie zostaną dobrze zrozumiane.

🧑‍🎓 Wynik: Szkolenie ma na celu zbudowanie wiedzy o ogólnej koncepcji i jej wzorcach dla uczestników. Zdobyta wiedza pozwoli na świadome projektowanie rozwiązań architektonicznych i analizę zagrożeń z tym związanych. Nacisk zostanie położony na pragmatyczne zrozumienie architektur i narzędzi, a nie na konkretne implementacje. Dowiesz się również, jak różnią się narzędzia takie jak RabbitMQ, Kafka i Cloud-Native systemy przesyłania wiadomości i jak ich wybór może wpłynąć na Twoją architekturę.

Dodatkowo szkolenie będzie zawierało część warsztatową (w formie „Architekture Kata”), podczas której przećwiczysz swoją wiedzę teoretyczną. Szkolenie obejmuje:

 • Interakcja i dyskusja z uczestnikami.
 • Wymiana poglądów.
 • Zadawanie pytań na podstawie bieżących problemów.

⏱️ Długość: 2-3 dni

📅 Plan:

 1. Wprowadzenie i podstawowe pojęcia (zdarzenia, komendy, przepływy biznesowe).
 2. Porównanie z klasycznym podejściem komunikacji synchronicznej.
 3. Gwarancje dostarczania wiadomości: jak zapewnić niezawodną komunikację między usługami.
 4. Idempotencja wiadomości: co zrobić, gdy otrzymujemy wiadomości więcej niż raz.
 5. Kolejność zdarzeń, dlaczego jest niezbędna i kiedy można bez niej żyć.
 6. Rodzaje spójności danych: Strong, Eventual, Causal Consistency.
 7. CQRS, fakty i mity, dlaczego jest przydatny.
 8. Projekcje i tworzenie modeli odczytanych na podstawie zdarzeń.
 9. Transakcje rozproszone a wzorce takie jak Saga, Process Manager, Choreografia.
 10. Audytowalność, metryki, śledzenie.
 11. Podstawy Event Sourcing.
 12. Jak (nie) modelować zdarzeń.
 13. Migracja (wersjonowanie) schematu zdarzenia.
 14. Sposoby transformacji/migracji z systemów opartych na komunikacji synchronicznej do architektur opartych na zdarzeniach.

📧 Skontaktuj się ze mną po więcej szczegółów.