Oskar Dudycz

Pragmatycznie o programowaniu

Jak odblokować workspace w TFS

2011-10-01 oskar dudycz.NET

cover

Dzisiaj kolejny przykład z życia wzięty, krótszy ale miejmy nadzieję, przydatny.

Zmieniłem na swoim komputerze nazwę grupy roboczej, do której należę. Po uruchomieniu Visual Studio i próbie checkoutu pliku okazało się, że pojawił mi się komunikat o błędzie:

A local workspace is required.  
Workspace NazwaGrupyRoboczej;Nazwa użytkownika 
does not reside on this computer.

Komunikat ni mniej ni więcej mówi, że VS nie mogło odnaleźć wcześniejszego workspace’a. Powodem jest to z tego, że TFS cache’uje workspace’y. Jak zatem wymusić na żeby odświeżył je i zobaczył naszą zmianę?

Należy uruchomić Visual Studio Command Prompt (Start => Programy => Microsoft Visual Studio 2010 => Visual Studio Tools => Visual Studio Command Prompt (2010)) i wpisać w nim:

tf workspaces /s:URLDoTwojegoSerweraTFS
  • © Oskar Dudycz 2020 - 2021