Oskar Dudycz

Pragmatycznie o programowaniu

Wielokrotny join we FluentNHibernate

2011-09-22 oskar dudycz.NET

Wczoraj w pracy natknąłem się na, na pierwszy rzut oka, banalny problem, który jak to często bywa po drugim rzucie okazał się trudniejszy niż zakładałem. Ale po kolei…

Załóżmy, że mamy strukturę tabel określoną jako:

cover

Odwzorowuje ona bardzo uproszczoną strukturę wydatków w rodzinie. Każdy z jej członków ma swoje wydatki. Po podliczeniu wydatków każdego członka otrzymujemy sumę wydatków w tej rodzinie.

Do łączenia z bazą danych używany jest NHibernate 2 oraz FluentNHibernate. Ponieważ, zwykle wyświetlana będzie lista rodzin, lub lista członków rodziny przyjęto, że tabele będą przechowywały wartości sum podrzędnych rekordów. Do ich wczytywania użyty zostanie mechanizm leniwego wczytywania (lazy loading).

Encje są prostym odbiciem tabel:

public class Rodzina
{
  public virtual int  Id      { get; set; }
  public virtual string Nazwisko   { get; set; }
  public virtual int  SumaWydatkow { get; set; }

  public virtual IList CzlonkowieRodziny { get; set; }
}

public class CzlonekRodziny
{
  public virtual int   Id      { get; set; }
  public virtual Rodzina Rodzina   { get; set; }
  public virtual string Imie     { get; set; }
  public virtual int   SumaWydatkow { get; set; }

  public virtual IList Wydatki { get; set; }
}

public class Wydatek
{
  public virtual int      Id       { get; set; }
  public virtual CzlonekRodziny CzlonekRodziny { get; set; }
  public virtual string     Nazwa     { get; set; }
  public virtual int      Koszt     { get; set; }
}

Dla encji zdefiniowane są mapowania klas jako:

public class RodzinaMapowanie : ClassMap<Rodzina>
{
  public RodzinaMapowanie()
  {
    Table("Rodzina");
    Id(e => e.Id);
    Map(e => e.Nazwisko, "Nazwisko").Length(50);
    Map(e => e.SumaWydatkow, "SumaWydatkow");

    HasMany(c => c.CzlonkowieRodziny).KeyColumn("IdRodziny").LazyLoad().Cascade.DeleteOrphan().Inverse();
  }
}

public class CzlonekRodzinyMapowanie : ClassMap<CzlonekRodziny>
{
  public CzlonekRodzinyMapowanie()
  {
    Table("CzlonekRodziny");
    Id(e => e.Id);
    Map(e => e.Imie, "Imie").Length(50);
    Map(e => e.SumaWydatkow, "SumaWydatkow");
    References(e => e.Rodzina, "IdRodziny").Not.LazyLoad();

    HasMany(c => c.Wydatki).KeyColumn("IdCzlonkaRodziny").LazyLoad().Cascade.DeleteOrphan().Inverse();
  }
}

public class WydatekMapowanie : ClassMap<Wydatek>
{
  public WydatekMapowanie()
  {
    Table("Wydatek");
    Id(e => e.Id);
    Map(e => e.Nazwa, "Nazwa").Length(50);
    Map(e => e.Koszt, "Koszt");
    References(e => e.CzlonekRodziny, "IdCzlonkaRodziny").Not.LazyLoad();
  }
}

Tak jak wspominałem wcześniej nie ma tutaj wielkiej filozofii, zwykłe relacje jeden do wielu. Jedyną i kluczową niedogodnością jest to, że nie chcemy, aby listy zależnych obiektów były wczytywane od razu razem z obiektami nadrzędnymi (np. rodzina z jej członkami).

Jak to zrobić przy pomocy FluentNHibernate? Moją pierwszą odpowiedzią na to pytanie było stwierdzenie “Nic prostszego, użyć kryteriów i wymusić to, żeby elementy podrzędne były pobierane z nadrzędnymi”. Wstępna wersja mojego kodu wyglądała:

var rodzina = Session.CreateCriteria<Rodzina>()
  .Add<Rodzina>(x => x.Id == varId)
  .SetFetchMode<Rodzina>(e => e.CzlonkowieRodziny, FetchMode.Eager)
  .SetFetchMode<CzlonekRodziny>(e => e.Wydatki, FetchMode.Eager)
  .SetResultTransformer(Transformers.DistinctRootEntity)
  .UniqueResult<Rodzina>();

Liczyłem na to, że poprzez wymuszenie pobierania leniwego przy pomocy SetFetchMode(…, FetchMode.Eager) sprawię, że podrzędne rekordy również zostaną pobrane. Jak się domyślacie, ten sposób nie zadziałał… Próbowałem potem na różne sposoby robić Joiny (np. przy pomocy metod takich jak CreateAlias), ale nic z tego nie wyszło. Ostatecznie sprawa okazała się trywialna. Wystarczy użyć następującego kodu.

var rodzina = Session.CreateCriteria<Rodzina>()
  .Add<Rodzina>(x => x.Id == varId)
  .SetFetchMode<Rodzina>(e => e.CzlonkowieRodziny, FetchMode.Eager)
  .SetResultTransformer(Transformers.DistinctRootEntity)
  .UniqueResult<Rodzina>();
      
 var czlonkowieRodziny = Session.CreateCriteria<CzlonekRodziny>()
  .Add(SqlExpression.In<CzlonekRodziny>(x => x.Rodzina, rodzina.CzlonkowieRodziny.ToArray()))
  .List<CzlonekRodziny>();
      
Session.CreateCriteria<Wydatek>()
  .Add(SqlExpression.In<Wydatek>(x => x.CzlonekRodziny, czlonkowieRodziny.ToArray()))
  .List<Wydatek>();

Po jego wykonaniu w obiekcie rodzina znajdą się wszyscy jej członkowie, a dla każdego członka zostaną pobrane jego wydatki

Jak to się dzieje? Skąd ta magia? Wykorzystywany jest tutaj mechanizm cache’owania wyników NHibernate. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że dzięki niemu zapamiętywane są działania i ich wyniki wykonane w obrębie jednej sesji połączenia z bazą.

W pierwszym kroku pobrany zostaje obiekt rodziny. Następnie pobieramy jej członków,a później ich wydatki. Dzięki temu, że dokonujemy tego w obrębie jednej sesji NHibernate wie, że powinien “posklejać” odpowiednie obiekty ze sobą (na podstawie zdefiniowanych wcześniej klas mapowań). Rodzinę z jej członkami, członków z ich wydatkami.

Proste, czyż nie?

Czekam na wasze poprawki, pytania, wytknięcia niespójności i niejasności. Jeżeli pojawią się takie głosy w komentarzach to również wytłumaczę dokładniej mechanizmy NHibernate związane z pobieraniem danych. Stay tuned!

— KODY ŹRÓDŁOWE —

p.s. materiały, z których skorzystałem:

👋 If you found this article helpful and want to get notification about the next one, subscribe to Architecture Weekly.

✉️ Join over 4200 subscribers, get the best resources to boost your skills, and stay updated with Software Architecture trends!

Loading...
Event-Driven by Oskar Dudycz
Oskar Dudycz For over 15 years, I have been creating IT systems close to the business. I started my career when StackOverflow didn't exist yet. I am a programmer, technical leader, architect. I like to create well-thought-out systems, tools and frameworks that are used in production and make people's lives easier. I believe Event Sourcing, CQRS, and in general, Event-Driven Architectures are a good foundation by which this can be achieved.